Označení:

ČSN EN ISO 14114 (05 2122)

Datum vydání:

1.11.2000

Katalogové číslo:

59906

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

Norma ĆSN EN 14114 stanovuje požadavky na konstrukční řešení, materiály a zkoušení acetylenových rozvodových systémů, použitých maximálně do 16 lahví nebo dvou spojených svazků lahví. Příklady konstrukčního uspořádání jednotlivých typů rozvodů jsou uvedeny v přílohách A a B. Norma dále stanovuje požadavky na značení rozvodů a požadavky na obsah návodu pro použití.

Počet stran:

16

Mám zájem o tento produkt
Náhed normy: