Označení:

ČSN EN ISO 14172 (05 5319)

Datum vydání:

1.5.2009

Katalogové číslo:

83455

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (279.00 CZK)
Anotace normy:

Norma předepisuje požadavky pro klasifikaci obalených elektrod pro ruční obloukové svařování niklu a návarů z niklu a niklových slitin Obalené elektrody jsou klasifikovány podle chemického složení čistého svarového kovu a podle jeho mechanických vlastností. Označení pro klasifikaci je rozděleno na dvě části první, která udává označení výrobku popř. postupu, kterého bylo použito a druhé části udávající označení chemického složení čistého svarového kovu. Norma obsahuje porovnání označení podle této mezinárodní normy a podle některých dalších národních norem.

Počet stran:

24

Mám zájem o normu ČSN EN ISO 14172 (05 5319) 1.5.2009
Náhled normy: