Označení:

ČSN EN ISO 14272 (05 1111)

Datum vydání:

1.5.2003

Katalogové číslo:

67110

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

Tato mezinárodní norma stanovuje rozměry vzorku a postup pro křížové zkoušení tahem odporových a výstupkových svarů u přeplátovaných plechů z jakýchkoliv kovových materiálů tloušťky od 0,5 mm do 3 mm, kde svary mají maximální průměr 7*odm(t) (kde t je tloušťka plechu v mm). Účelem křížového zkoušení tahem je stanovení tahové síly, kterou může zkušební vzorek vydržet. Norma rovněž stanovuje termíny a definice pro potřeby této mezinárodní normy, doplněné obrazovým znázorněním jednotlivých termínů. Určuje rozměry zkušebního vzorku, možnosti zhotovení zkušebních kusů a metodiku vlastní zkoušky. Na příkladu záznamu typické křivky závislosti zatížení-prodloužení z provedené křížové zkoušky tahem dokumentuje průběh porušení pro různé doby svaru v periodách. Norma obsahuje i normativní odkazy na mezinárodní publikace a na jim příslušející evropské publikace

Počet stran:

16

Mám zájem o normu ČSN EN ISO 14272 (05 1111) 1.5.2003
Náhled normy: