Označení:

ČSN EN ISO 14555 (05 0324)

Datum vydání:

1.7.2007

Katalogové číslo:

78910

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (449.00 CZK)
Anotace normy:

Norma ČSN EN ISO 14555 obsahuje popis metod obloukového přivařování svorníků a všeobecné zásady pro provádění svarů vyšší jakosti. Metody přivařování svorníků jsou zdvihové přivařování svorníků s keramickým kroužkem nebo v ochranném plynu (783), krátkodobé zdvihové přivařování svorníků (784), kondenzátorové zdvihové přivařování svorníků (785) a kondenzátorové přivařování svorníků s hrotovým zapalováním (786). Pro jednotlivé metody norma obsahuje základní technologické požadavky, rozsah průměrů svorníků, požadavky na svařované materiály, svařovací zařízení, keramické kroužky a ochranné plyny. Druhé vydání EN ISO 14555:2006 je celkovou revizí vydání EN ISO 14555 z roku 1998. Ve druhém vydání došlo ke zpřesnění a doplnění některých článků. Podle požadavků na jakost norma určuje příslušné druhy zkoušek, posuzování vad provedených svarů a hodnocení výsledků zkoušek. Norma stanovuje požadavky na provádění výrobního dozoru, výrobních a zjednodušených výrobních zkoušek na základě dohodnutých podmínek. V přílohách norma obsahuje formuláře pro specifikaci postupu svařování, formuláře protokolu o kvalifikaci postupu svařování, formuláře pro výsledky výrobních zkoušek a příklad knihy výrobního dozoru.

Počet stran:

60

Mám zájem o tento produkt
Náhed normy: