Označení:

ČSN EN ISO 15614-12 (05 0313)

Datum vydání:

1.3.2005

Katalogové číslo:

72648

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

Norma stanovuje požadavky na obsah specifikací postupů svařování pro odporové bodové, švové a výstupkové metody svařování. Vhodnost použití pravidel této normy na jiné odporové metody svařování a příbuzné procesy by měla být prokázána ještě před tím, než bude nějaká kvalifikace vykonána. Tato norma neruší stávající kvalifikace postupů svařování utvořené podle dřívějších národních norem nebo předpisů, za předpokladu, že je naplněn smysl těchto technických požadavků a stávající kvalifikace postupu odpovídají podmínkám a výrobní činnosti, na kterou mají být použity. Také tam, kde jsou vyžadovány další zkoušky k tomu, aby kvalifikace postupu vyhověla daným technickým skutečnostem, je pouze nezbytné provést další zkoušky na zkušebním kusu, který by měl být proveden podle této normy. Proměnné uvedené v této normě jsou ty, které ovlivňují buď rozměry svarů (jakost), velikost svarové čočky, případně stanovení průběhu svařování, mechanické vlastnosti nebo geometrii svarového spoje. Norma je částí skupiny norem, jejichž podrobné rozdělení je uvedeno v EN ISO 15607:2003, příloze A.

Počet stran:

16

Mám zájem o tento produkt
Náhed normy: