Označení:

ČSN EN ISO 15614-8 (05 0313)

Datum vydání:

1.4.2003

Katalogové číslo:

66948

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (279.00 CZK)
Anotace normy:

Tato evropská norma stanovuje požadavky na kvalifikaci předběžné specifikace postupu svařování pWPS spojů trubek s trubkovnicí u kovových materiálů zhotovených ručními, částečně mechanizovanými, mechanizovanými nebo automatickými způsoby . Je součástí série technologických svářečských norem, které jsou uvedeny v příloze A, normy prEN ISO 15607. Norma obsahuje svářečské proměnné, které ovlivňují jakost svarového spoje. Základní proměnná je uvedená ve WPS, je podmínka svařování, která je předmětem kvalifikace. Doplňková proměnná uvedená ve WPS, je podmínka svařování, která ale není předmětem kvalifikace. Kvalifikaci zkouškami spoje trubky s trubkovnicí lze použít pro všechny typy spojů tohoto druhu, jak pro svarové spoje plně nosné, tak i pro spoje pouze těsnící podle toho, jaké jsou požadovány ve výrobkových normách. Tato norma se používá pro tavné svařování spojů trubky s trubkovnicí z kovových materiálů, kde mezi trubkou a otvorem v trubkovnici je mezera. Tato norma neplatí pro tenkostěnné trubky s přivařenými vykovanými spojovacími konci (svary z vnější nebo vnitřní strany vyvrtaného otvoru). Pro svařování spojů trubky s trubkovnicí bez mezery, má být zkouška postupu svařování stanovena technickými podmínkami. Norma obsahuje i informativní tiskopis protokolu o kvalifikaci postupu svařování pro spoje trubky s trubkovnicí (WPQR) a vazbu kapitol této evropské normy na ustanovení Směrnice 97/23/EC.

Počet stran:

28

Mám zájem o normu ČSN EN ISO 15614-8 (05 0313) 1.4.2003
Náhled normy: