Označení:

ČSN EN ISO 17632 (05 5501)

Datum vydání:

1.11.2009

Katalogové číslo:

84375

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (279.00 CZK)
Anotace normy:

Tato mezinárodní norma stanovuje požadavky pro klasifikaci plněných elektrod pro obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí s přívodem nebo bez přívodu ochranného plynu ve stavu po svařování nebo ve stavu po tepelném zpracování po svařování s nejmenší mezí kluzu do 500 MPa nebo nejmenší pevností v tahu do 570 MPa. Jedna plněná elektroda může být zkoušena a klasifikována s různými ochrannými plyny. Norma obsahuje spojené ustanovení poskytující klasifikaci využívající systém založený na mezi kluzu a průměrné nárazové práci 47 J čistého svarového kovu, nebo využívající systém založený na pevnosti v tahu a průměrné nárazové práci 27 J čistého svarového kovu. .

Počet stran:

28

Mám zájem o normu ČSN EN ISO 17632 (05 5501) 1.11.2009
Náhled normy: