Označení:

ČSN EN ISO 17634 (05 5502)

Datum vydání:

1.6.2007

Katalogové číslo:

78688

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (279.00 CZK)
Anotace normy:

Tato mezinárodní norma stanovuje požadavky pro klasifikaci plněných elektrod používaných pro obloukové svařování tavící se elektrodou v ochranném plynu žáropevných a nízkolegovaných ocelí tepelně zpracovaných po svařování. Jedna plněná elektroda může být zkoušena a klasifikována s různými ochrannými plyny. Tato mezinárodní norma je kombinovanou specifikací poskytující klasifikaci využívající systém na základě chemického složení čistého svarového kovu nebo systém na základě pevnosti v tahu a chemického složení čistého svarového kovu.

Počet stran:

24

Mám zájem o normu ČSN EN ISO 17634 (05 5502) 1.6.2007
Náhled normy: