Označení:

ČSN EN ISO 17638 (05 1182)

Datum vydání:

1.6.2010

Katalogové číslo:

86212

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

Tato norma definuje techniky zkoušení magnetickou metodou práškovou pro zjišťování povrchových vad svarů feromagnetických ocelí včetně tepelně ovlivněné oblasti použitím magnetické metody práškové. Doporučené techniky vyhovují pro většinu svařovacích postupů a konfigurací svarových spojů. Varianty základních technik, které budou vykazovat větší nebo menší zkušební citlivost, jsou uvedeny v příloze A. Techniky pro zkoušení svarů s uspořádáním podle vyobrazení v normě mohou být použity přímo podle této normy

Počet stran:

16

Mám zájem o normu ČSN EN ISO 17638 (05 1182) 1.6.2010
Náhled normy: