Označení:

ČSN EN ISO 17641-2 (05 1143)

Datum vydání:

1.12.2005

Katalogové číslo:

74803

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

Tato norma specifikuje požadované vzorky, rozměry zkušebního kusu a postupy pro provedení následují-cích zkoušek praskavosti za horka s vlastní tuhostí. Popsány jsou následující zkoušky: - Zkouška praskavosti svaru na T-spoji - Zkouška tahem svarového kovu - Podélná zkouška lámavosti Zkoušky jsou navrženy k získání údajů o náchylnosti svarových kovů k praskavosti za horka. Tyto zkoušky nejsou vhodné pro hodnocení základních materiálů. Norma se používá především pro svarové kovy z plně austenitických korozivzdorných ocelí; niklu, na bázi niklu a svarové kovy ze slitin niklu s mědí. Norma může být rovněž použita pro jiné svarové kovy. Tato norma popisuje pouze provedení zkoušek a protokol s jejich výsledky. Neuvádí jakákoliv kritéria přípustnosti. Přehled o postupech zkoušky praskavosti za horka, jejich kvalifikaci a oblasti použití jsou v EN ISO 17641-1 a zkoušky praskavosti za horka s vynucenou tuhostí jsou v EN ISO 17641-3

Počet stran:

20

Mám zájem o normu ČSN EN ISO 17641-2 (05 1143) 1.12.2005