Označení:

ČSN EN ISO 17662 (05 2060)

Datum vydání:

1.9.2005

Katalogové číslo:

74050

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (289.00 CZK)
Anotace normy:

Norma ČSN EN ISO 17662 (05 2060) obsahuje pokyny pro provádění kalibrací, verifikací a validací přístrojů a zařízení, které se používají pro měření, kontrolu a zkoušení procesních parametrů v průběhu svářečské výroby nebo pro kontrolu vlastností zařízení používaných pro svařování nebo příbuzné metody. Kalibrace, verifikace nebo validace je nutná zejména u některých jakostních ukazatelů, které není možno kontrolovat nebo zkoušet na hotové konstrukci výrobku. Proto je norma zaměřena na vliv různých procesních parametrů na výsledný výstup a zvláště na možnosti ověření výsledků pozdějším sledováním, kontrolou a zkoušením. Norma se zabývá všemi obvyklými metodami svařování a tvrdého pájení a v přehledných tabulkách uvádí požadavky na kalibrace, verifikace nebo validace a potřebné prostředky pro jejich splnění. Výchozími dokumenty pro kalibrace, verifikace nebo validace jsou normy, které stanovují požadavky na schvalování a kvalifikace postupů svařování a obsahují výčet parametrů pro specifikace postupů svařování. Norma rovněž obsahuje podmínky, kdy se kalibrace, verifikace nebo validace nepožaduje, například při hromadné, sériové a kusové výrobě.

Počet stran:

36

Mám zájem o normu ČSN EN ISO 17662 (05 2060) 1.9.2005
Náhled normy: