Označení:

ČSN EN ISO 18278-1 (05 1330)

Datum vydání:

1.10.2005

Katalogové číslo:

74211

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (154.00 CZK)
Anotace normy:

Norma ČSN EN ISO 18278-1 (05 1330) popisuje způsoby pro určování všeobecné svařitelnosti kovových materiálů pro odporové bodové, švové a výstupkové svařování. Uvedené způsoby se mohou použít pro hodnocení svařitelnosti nelegovaných ocelových plechů včetně povlakovaných a plechů z neželezných kovů včetně jejich slitin při tloušťce jednoho plechu do 5 mm. Doporučované zkoušky mohou být použity pro porovnání vhodnosti svařovacích zařízení a pro zjišťování vlivů svařovacích parametrů na vlastnosti svaru. Norma odkazuje na zkoušku střihem, zkoušku odlupováním, křížovou zkoušku tahem, makrovýbrus a zkoušku tvrdosti. Výsledky zkoušek se zaznamenávají v tabulkové podobě podle ČSN EN ISO 15609-5 a ČSN EN ISO 15614-12.

Počet stran:

12

Mám zájem o normu ČSN EN ISO 18278-1 (05 1330) 1.10.2005
Náhled normy: