Označení:

ČSN EN ISO 18278-2 (05 1330)

Datum vydání:

1.10.2005

Katalogové číslo:

74210

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (279.00 CZK)
Anotace normy:

Norma ČSN EN ISO 18278-2 (05 1330) popisuje alternativní způsoby hodnocení svařitelnosti ocelových plechů pro odporové bodové svařování. Doplňuje všeobecně použitelné normy pro hodnocení diagramu oblasti svařování (ČSN EN ISO 14327) a pro hodnocení životnosti bodových svařovacích elektrod při konstantním nastavení stroje (ČSN EN ISO 8166). Norma platí pro hodnocení svařitelnosti ocelových plechů do tloušťky 3 mm. Zkušební postupy se používají zejména při zavedení do výroby nového druhu materiálu nebo pro kontrolu nové dávky materiálu. Cílem je určení spodních a horních mezí svařovacího proudu a určení životnosti elektrod, což je počet bodových svarů, které se provedou při konstantním proudu před úpravou svařovacích elektrod. Norma uvádí způsob přípravy elektrod a postup pro vyhledání svařovacího proudu pro vyhovující svary. Obsahuje tabulku výchozích svařovacích parametrů a způsob vyhodnocení destruktivních zkoušek. V přílohách jsou uvedeny rozměry porovnávacích kalibrů pro svařovací elektrody, rozměry zkušebních vzorků a tabulky pro určení použitelného rozsahu svařovacího proudu a pro určení životnosti elektrod.

Počet stran:

28

Mám zájem o normu ČSN EN ISO 18278-2 (05 1330) 1.10.2005
Náhled normy: