Označení:

ČSN EN ISO 23278 (05 1183)

Datum vydání:

1.6.2010

Katalogové číslo:

86210

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (99.00 CZK)
Anotace normy:

Tato evropská norma definuje stupně přípustnosti pro indikace vad svarů feromagnetických ocelí, zjištěných, magnetickou metodou práškovou. Stupně přípustnosti jsou v prvé řadě určeny pro zkoušení během výroby, a pokud je to vhodné, mohou být využity i při provozních kontrolách. Stupně přípustnosti, uvedené v této normě, jsou založeny na očekávané schopnosti detekce a parametrů zkoušení doporučených v Příloze A. Stupně přípustnosti mohou být vztaženy k normám pro svařování, uživatelským normám, specifikacím nebo kodexům

Počet stran:

8

Mám zájem o normu ČSN EN ISO 23278 (05 1183) 1.6.2010
Náhled normy: