Označení:

ČSN EN ISO 2758 (50 0343)

Datum vydání:

1.2.2007

Katalogové číslo:

77852

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

Tato mezinárodní norma uvádí metodu měření pevnosti v průtlaku u papírů vystavených zvyšujícímu se hydraulickému tlaku. Je použitelná pro papíry s pevností v průtlaku v rozmezí 70 kPa až 1400 kPa. Není určena pro složky kombinované lepenky (jako je zvlněná vrstva nebo krycí vrstva), pro něž je vhodnější metoda uvedená v ISO 2759. Neexistují-li obchodní dohody o tom, která metoda se použije pro zkoušení materiálu, zkouší se materiál s pevností v průtlaku pod 600 kPa podle této mezinárodní normy. Tato mezinárodní norma je použitelná pro papíry s pevností v průtlaku v rozmezí 70 kPa až 1400 kPa. Pro materiály s pevností v průtlaku rovnou nebo vyšší než 350 kPa (nebo 250 kPa pro složky kombinovaných materiálů) je v ISO 2759 uvedena alternativní metoda založená na podobných principech. Všechny složky hladké a vlnité lepenky, bez ohledu na pevnost v průtlaku, se zkoušejí podle ISO 2759. Vzhledem k přesahu mezi metodou pro zkoušení papírů a lepenek, a při neexistenci obchodních dohod se materiály s pevností v průtlaku pod 600 kPa zkoušejí podle této normy.

Počet stran:

20

Mám zájem o normu ČSN EN ISO 2758 (50 0343) 1.2.2007
Náhled normy: