Označení:

ČSN EN ISO 6848 (05 2411)

Datum vydání:

1.12.2005

Katalogové číslo:

74810

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

Tato norma stanovuje požadavky na klasifikaci wolframových elektrod. pro obloukové svařování, pro plazmové svařování a řezání, i pro žárové stříkání. Wolframová elektroda se používá jako netavící se elektroda a tedy tyto elektrody netvoří část svarového kovu. Naopak kapka odtaveného wolframu je posuzována jako nepřípustná vada svaru. Chemické složení wolframových elektrod je však velmi důležité a určuje vlastnosti elektrod v elektrickém oblouku. Norma uvádí deset druhů wolframových elektrod podle obsahu různých oxidů (lanthanu, ceru, thoria, zirkonu). Norma v tab. 1 uvádí klasifikační značky na povrchu elektrod a příslušné barevné proužky. Pro použití wolframových elektrod je velmi důležitý druh svařovacího proudu a polarita a to s ohledem na svařovaný základní materiál. Tabulka A2 udává pro svař. praxi důležitou informaci o vhodném svařovacím proudu pro různé průměry wolframových elektrod. Stejnosměrný proud se zapojením elektrody na zápornou polaritu dovoluje použít větší svařovací proud než při zapojení na kladnou polaritu, kdy vzniká velké množství tepla, které by elektrodu utavilo. Pro svařování hliníku a jeho slitin je nutno použít proud střídavý. V normě jsou uvedeny normalizované rozměry elektrod.

Počet stran:

12

Mám zájem o normu ČSN EN ISO 6848 (05 2411) 1.12.2005