Označení:

ČSN EN ISO 8166 (05 2620)

Datum vydání:

1.9.2004

Katalogové číslo:

71084

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

Norma ČSN EN ISO 8166 (05 2620) obsahuje pokyny pro určování životnosti elektrod pro bodové svařování při konstantním nastavení stroje. V normě je popsán všeobecně použitelný zkušební postup pro ocelové a hliníkové plechy. Pro ocelové plechy s povlakem a hliníkové plechy je počet dosažených svarů při konstantním nastavení svařovacích parametrů podstatně nižší než při svařování plechů bez povlaku. Cílem zkoušky je zjistit, kolik vyhovujících svarů je možno provést, než je nutná úprava dosedacích ploch použitých elektrod pro opětovné dosažení svarů požadované jakosti. V praxi je tento počet významný pro programování plánované úpravy dosedacích ploch elektrod nebo pro stanovení počtu svarů v jednom kroku pro postupné zvyšování svařovacího proudu při krokové funkci. Norma obsahuje přehled údajů, které je možno při vyhodnocování zkoušky získat a soubor kritérií pro ukončení zkoušky životnosti elektrod. Dosažené výsledky mohou být shrnuty do tabulky nebo zobrazeny graficky. Norma také obsahuje výčet údajů, které musí být při každé zkoušce zaznamenány. Pro stanovení některých údajů jsou nutné speciální měřicí přístroje. Norma však umožňuje tato měření vynechat, pokud to je předem stanoveno v konstrukční specifikaci pro svařování.

Počet stran:

16

Mám zájem o normu ČSN EN ISO 8166 (05 2620) 1.9.2004
Náhled normy: