Označení:

ČSN EN ISO 9015-2 (05 1134)

Datum vydání:

1.7.2011

Katalogové číslo:

88575

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

Tato část ISO 9015 specifikuje zkoušky mikrotvrdosti na příčných řezech svarových spojů kovových mate-riálů s vysokými gradienty tvrdosti. Odpovídá zkouškám tvrdosti podle Vickerse podle ISO 6507-1, obvykle se zkušebními zatíženími 0,98 N nebo menšími než 49 N (HV 1 nebo menší než HV 5). Tato část ISO 9015 nezahrnuje zkoušení tvrdosti svarů při zatíženích 49,03 N a vyšších, pro které platí ISO 9015-1. Tato část ISO 9015 neplatí pro zkoušení tvrdosti velmi úzkých svarů, např. typicky provedených laserovým nebo elektronovým svařováním, pro které platí ISO 22826

Počet stran:

16

Mám zájem o normu ČSN EN ISO 9015-2 (05 1134) 1.7.2011
Náhled normy: