Označení:

ČSN EN ISO 9018 (05 1140)

Datum vydání:

1.1.2005

Katalogové číslo:

72051

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (154.00 CZK)
Anotace normy:

Tato mezinárodní norma stanovuje rozměry zkušebních kusů a zkušebních vzorků a postup pro provádění zkoušek v tahu za účelem stanovení pevnosti v tahu a míst porušení svarových spojů příčně namáhaných koutových svarů. Tato mezinárodní norma platí pro svařované křížové nebo přeplátované spoje plechů z kovových materiálů. Tato mezinárodní norma neobsahuje údaje, které se týkají zhodnocení výsledků zkoušky.

Počet stran:

12

Mám zájem o normu ČSN EN ISO 9018 (05 1140) 1.1.2005
Náhled normy: