Označení:

ČSN EN ISO 9692-3 (05 0025)

Datum vydání:

1.6.2002

Katalogové číslo:

64331

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

Norma ČSN EN ISO 9692-3 se týká svařování hliníku a jeho slitin a parametrů charakterizujících přípravu svarových ploch a jejich sestavení. Uvádí nejčastější tvary a rozměry, se kterými se můžeme setkat. V normě uvedená doporučení byla sestavena na základě zkušeností a obsahují rozměry svarových ploch, které zpravidla zajistí vhodné podmínky ke svařování. Navazuje na normu ČSN EN 29692 a ČSN EN ISO 9692-2, ve které jsou uvedena obecná doporučení pro obloukové svařování a svařování pod tavidlem. Vzhledem k širokému rozsahu aplikací je nezbytné stanovit rozmezí těchto rozměrů svarových ploch. Stanovené rozměry představují konstrukční meze a nejsou tolerancemi pro účely výroby. Výrobní tolerance závisí například na metodě svařování, základním materiálu, poloze svařování, stupni přípustnosti, atd. Vzhledem k obecnému charakteru této části ISO 9692 nelze uváděné příklady považovat za jediné řešení při výběru určitého typu svarové plochy. Pro specifické rozsahy aplikací a požadavků na výrobu mohou být zvoleny rozměry v mezích stanovených v odpovídající výrobkové normě

Počet stran:

20

Mám zájem o normu ČSN EN ISO 9692-3 (05 0025) 1.6.2002
Náhled normy: