Označení:

ČSN IEC 1000-3-5 (33 3431)

Datum vydání:

1.3.2001

Katalogové číslo:

60104

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

Tento norma se týká emise rušení způsobených kolísáním napětí a flikrem. Doporučení této normy se týkají elektrických a elektronických zařízení připojovaných do veřejné distribuční sítě nízkého napětí, přičemž zařízení má jmenovitý vstupní fázový proud větší než 16 A nebo má menší jmenovitý proud ale vyžaduje zvláštní souhlas dodavatele elektřiny. Doporučení, která stanovují požadované informace umožňující dodavateli elektřiny, výrobci nebo odběrateli ohodnotit zařízení a příslušné dotazníky jsou zahrnuty do příloh A a B

Počet stran:

16

Mám zájem o normu ČSN IEC 1000-3-5 (33 3431) 1.3.2001
Náhled normy: