Označení:

ČSN IEC 1241-2-3 (33 2335)

Datum vydání:

1.6.1998

Katalogové číslo:

51830

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

Norma je českou verzí mezinárodní normy IEC 1241-2-3:1994. Mezinárodní norma IEC 1241-2-3:1994 má status české technické normy. Tato část (ČSN) IEC 1241-2 popisuje metody pro stanovení minimální iniciační energie pro vznícení rozvířeného prachu ve vzduchu pomocí elektricky vytvářené vysokonapěťové jiskry se stejnosměrným napětím. Metoda je určena k získávání údajů potřebných pro rozhodnutí, zda se má prachovzdušná směs považovat za schopnou zapálení elektrickým výbojem. V úvodní části normy je uvedena tato Poznámka: Při provádění této zkoušky je důležité zajistit provedení všech ochranných opatření pro zdraví personálu, např. proti nebezpečí požáru, výbuchu, inhalaci kouře a jakýchkoliv toxických zplodin hoření. Splnění požadavků této normy neznamená, že nemusí být splněny zákonné požadavky. Postup při provádění normalizovaných zkoušek je podrobně popsán. ČSN IEC 1241-2-3 (33 2335) byla vydána v červnu 1998

Počet stran:

20

Mám zájem o normu ČSN IEC 1241-2-3 (33 2335) 1.6.1998
Náhled normy: