Označení:

ČSN IEC 50(561) (33 0050)

Datum vydání:

1.11.1996

Katalogové číslo:

20264

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (469.00 CZK)
Anotace normy:

Norma obsahuje IEC 50(561):1991. Normalizuje termíny součástek pro řízení a filtraci kmitočtu. Uvádí termíny a definice v českém, francouzském, anglickém a ruském jazyce, dále termíny v jazyce německém, španělském, italském, holandském, polském a švédském a rovněž rejstřík těchto termínů. Česky, francouzsky, anglicky a rusky je v pěti kapitolách definováno cca 12 + 40 + 36 + 18 + 10 (celkem tedy 116) hesel. ČSN IEC 50(561) (33 0050) byla vydána v listopadu 1996. Nahradila ČSN 35 8406 z 20.4.1984 a kapitolu I ČSN 35 8490 z 24.11.1965. "Změnou A1)-7/1997", vydanou v červenci 1997, se s účinností od 1.8.1997 především doplňuje nový oddíl 561-01 s cca 35 hesly a doplňuje francouzský, anglický, ruský, německý, špaňelský, polský, portugalský, švédský a japonský název

Počet stran:

68

Mám zájem o normu ČSN IEC 50(561) (33 0050) 1.11.1996
Náhled normy: