Označení:

ČSN IEC 60050-351 (33 0050)

Datum vydání:

1.12.2007

Katalogové číslo:

80136

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (1271.00 CZK)
Anotace normy:

Tato norma ČSN IEC 60050-351 nahrazuje normu ČSN IEC 60051-351 ze srpna 2001 "Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 351: Automatické řízení. Obsahuje identické znění normy IEC 60050 351:2006 včetně českých termínů a definic převzatých překladem z anglického originálu. Uvádí všeobecnou terminologii používanou pro průmyslové aplikace automatizovaného řízení včetně obecných termínů týkajících se konkrétních aplikací a příslušných technologií. Toto nové vydání reviduje předchozí vydání a doplňuje je o další termíny z oblasti elektroniky a laserové a ultrazvukové technologie. Kromě všeobecných termínů z oblastí řízení obsahuje termíny souvisící s funkcemi v technologii řízení včetně hierarchie řízení, s uspořádáním řídicích systémů, s vlastnostmi a charakteristikami přenosových prvků a řídicích systémů a s typy řízení. Dále obsahuje termíny a definice pro proměnné veličiny a signály v řídicích systémech, pro funkční jednotky řídicích a spínacích systémů a pro procesní počítačové systémy. Uvádí rovněž termíny z oblasti specifických funkčních jednotek pro řízení. Tento slovník je určen především pro využití v oblasti automatizace řízení a řídicích systémů.

Počet stran:

292

Mám zájem o normu ČSN IEC 60050-351 (33 0050) 1.12.2007
Náhled normy: