Označení:

ČSN IEC 60050-393 (33 0050)

Datum vydání:

1.7.2005

Katalogové číslo:

73061

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (2230.00 CZK)
Anotace normy:

Tato norma uvádí všeobecnou terminologii používanou ve fyzikálních jevech a základních pojmech přístrojů jaderné techniky. Norma obsahuje termíny a definice pro částice, druhy a zdroje ionizujícího záření, radioaktivní přeměny a jaderné reakce, interakce ionizujícího záření s látkou, veličiny a jednotky, teorii jaderného reaktoru, jeho parametry a charakteristiky, typy jaderných reaktorů, technologii a provoz jaderných reaktorů, jaderné elektrárny, radiační ochranu a demontáž zařízení a ukládání radioaktivního odpadu. Terminologie týkající se přístrojů jaderné techniky je uvedena v jiné části Mezinárodního elektrotechnického slovníku.

Počet stran:

446

Mám zájem o normu ČSN IEC 60050-393 (33 0050) 1.7.2005
Náhled normy: