Označení:

ČSN IEC 60050-394 (33 0050)

Datum vydání:

1.6.2010

Katalogové číslo:

84874

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (1440.00 CZK)
Anotace normy:

Norma obsahuje termíny a definice pro přístroje pro měření radiace, detektory, ionizační komory, detektory záření, zařízení pro měření kontaminace či aktivity, přístroje radiační ochrany, sestavy jaderných reaktorů (pro řízení a bezpečnost, měřicí, varovné), radiační měřicí sestavy pro průmyslové účely, charakteristiky detektorů a měřicích sestav, zkoušky, chyby měření a další parametry přístrojů jaderné techniky. Oproti prvému vydání jsou především metodicky seřazeny související termíny, doplněny nové termíny, vypuštěno číslování částí a upraveno číslování oddíl

Počet stran:

376

Mám zájem o normu ČSN IEC 60050-394 (33 0050) 1.6.2010
Náhled normy: