Označení:

ČSN IEC 60050-651 (33 0050)

Datum vydání:

1.2.2001

Katalogové číslo:

60488

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (781.00 CZK)
Anotace normy:

Tato terminologická norma obsahuje termíny a definice používané při pracích pod napětím. Jedná se o definice jednotlivých druhů prací pod napětím, používaného nářadí a nástrojů, zařízení a pracovních postupů. Norma obsahuje 147 termínů a má 25 stránek

Počet stran:

128

Mám zájem o tento produkt