Označení:

ČSN IEC 870-1-3 (33 4602)

Datum vydání:

1.5.1995

Katalogové číslo:

17281

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (289.00 CZK)
Anotace normy:

Norma obsahuje IEC 870-1-3:1990 a je doplněna národními přílohami NA1 a NA2 - viz porovnání s IEC 870-1-3:1990. Norma obsahuje výrazy, které specificky odpovídají technice dálkového i ovládání a také další výrazy, které jsou nezbytné pro porozumění normám pro dálkové ovládání. Pokud je to vhodné, norma uvádí odkazy na jiné slovníky elektrotechnických a elektronických výrazů. Výrazy, které lze považovat za dobře známé uživatelům norem dálkového ovládání, nejsou v této normě obsaženy. Jsou to výrazy užívané zejména v oboru telekomunikací, kde výrazy jako např. "informace" a "bit" jsou běžně užívány a dobře známé. Norma obsahuje okolo 160 hesel česky a anglicky a jejich české definice. ČSN IEC 870-1-3 (33 4602) byla vydána v květnu 1995

Počet stran:

36

Mám zájem o normu ČSN IEC 870-1-3 (33 4602) 1.5.1995
Náhled normy: