Označení:

ČSN IEC 909-2 (33 3024)

Datum vydání:

1.5.1997

Katalogové číslo:

21184

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (449.00 CZK)
Anotace normy:

Norma obsahuje IEC 909-2:1992. Tato Technická zpráva IEC obsahuje údaje shromážděné z různých zemí, které jsou nutné pro výpočet zkratových proudů v souladu s IEC 781 a IEC 909. Všeobecné údaje elektrického zařízení jsou dány výrobcem na štítku nebo dodavatelem elektřiny. V některých případech nemusí být údaje dostupné. Údaje prezentované v této normě mohou být aplikovány pro výpočet zkratových proudů v nízkonapěťových soustavách jestliže jsou v souladu s typickým zařízením v uživatelské zemi. Shromážděné údaje a jejich hodnocení mohou být použity pro účely projektování vysokého a velmi vysokého napětí a také pro srovnání s údaji udanými výrobci. Pro venkovní vedení mohou být elektrické údaje vypočítány z fyzikálních rozměrů. Tato část normy sestává ze dvou oddílů. 1 - Všeobecně (platnost, odkazy), 2 - Data pro elektrická zařízení (uvádí jednotlivá data). Rozsáhlá elektrotechnická norma (51 stran) s řadou výpočtů, grafů a schémat. ČSN IEC 909-2 (33 3024) byla vydána v květnu 1997

Počet stran:

52

Mám zájem o normu ČSN IEC 909-2 (33 3024) 1.5.1997
Náhled normy: