Označení:

ČSN ISO 8430-3 (05 2671)

Datum vydání:

1.11.1992

Katalogové číslo:

24620

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (99.00 CZK)
Anotace normy:

Táto časť ČSN ISO 8430 sa vzťahuje na odporové bodové zváranie a stanovuje rozmery a tolerancie priamych držiakov elektród (typu C) s vybavením pre prívod zváracieho prúdu, ak je držiak upevnený vonkajším kužeľom, kužeľovitosti 1:10 priamo do prítlačného valca v mnohobodovom zváracom zariadení

Počet stran:

8

Mám zájem o normu ČSN ISO 8430-3 (05 2671) 1.11.1992