Označení:

ČSN ISO 8528-8 (33 3140)

Datum vydání:

1.3.1998

Katalogové číslo:

51871

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (279.00 CZK)
Anotace normy:

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 8528-8:1995. Mezinárodní norma ISO 8528-8:1995 má status české technické normy. ISO 8253 se skládá z následujících částí: Část 1: Použití, jmenovité údaje a vlastnosti, Část 2: Motory, Část 3: Střídavé generátory pro zdrojová soustrojí, Část 4: Řídicí a spínací přístroje, Část 5: Zdrojová soustrojí, Část 6: Metody zkoušení, Část 7: Technické údaje pro specifikaci a návrh, Část 8: Požadavky a zkoušky pro zdrojová soustrojí malého výkonu, Část 9: Měření a hodnocení mechanických vibrací, Část 10: Měření hluku šířeného vzduchem - Metoda obalových ploch, Část 11: Dynamické nepřerušitelné systémy napájení a Část 12: Nouzové napájecí systémy. Tato osmá část (ČSN) ISO 8528 stanoví požadavky, minimální vlastnosti a typové zkoušky pro zdrojová soustrojí s malým výkonem, poháněná pístovými spalovacími motory, pro pozemní a námořní použití (pro použití v domácnostech, při rekreaci a v průmyslu) kromě zdrojových soustrojí pro letectví. Tato část se týká hlavně zdrojových soustrojí s malým výkonem, poháněných pístovými spalovacími motory, pro výrobu jednofázového nebo vícefázového střídavého nebo stejnosměrného proudu do napětí 500 V. Tato zdrojová soustrojí jsou soustrojí běžně vyráběná, která lze vybrat z obchodního katalogu nebo prospektu. Zdrojová soustrojí malého výkonu pro účely této normy se vyznačují těmito speciálními vlastnostmi: - běžní uživatelé jsou z pravidla laici (další podrobnosti viz 3.1), - celé zdrojové soustrojí je obvykle přenosné nebo pojízdné, - elektrický výkon je připojen vidlicemi a zásuvkami (kromě bezpečného malého napětí - viz 6.6.3), - zdrojové soustrojí je připraveno k použití bez jakýchkoliv dodatečných instalačních prací prováděných uživatelem. Tato osmá část (ČSN) ISO 8528 se zabývá zvláštními požadavky na zkoušky a na bezpečné provedení, které mají být dodržovány navíc, k ustanovením a požadavkům částí 1 až 6 (ČSN) ISO 8528 tehdy, když jsou tato ustanovení použitelná. Mimo to stanovuje bezpečnostní požadavky na ochranu uživatele před nebezpečím. (Bohužel norma nespecifikuje, před jakým!) Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Nařízení a doplňující požadavky, kapitolu 5 - Všeobecné poznámky ke zkouškám, kapitolu 6 - Bezpečnostní požadavky a zkoušky, kapitolu 7 - Provozní charakteristiky, výkon, třída provedení a spotřeba paliva, kapitolu 8 - Značení a kapitolu 9 - Návod pro obsluhu - Bezpečnostní pokyny. Dále norma obsahuje informativní Přílohu A. ČSN ISO 8528-8 (33 3140) byla vydána v březnu 1998

Počet stran:

24

Mám zájem o normu ČSN ISO 8528-8 (33 3140) 1.3.1998
Náhled normy: