Označení:

TNI 331345 (331345)

Datum vydání:

01.07.2003

Název:

Zřizování a provoz zkušebních elektrických zařízení - Komentář k ČSN EN 50191: 2001.

Katalogové číslo:

67441

Čárový kód:

8590963674414

Anotace normy:

Tato technická informace je určena pro usnadnění orientace v předmětné oblasti a pro uplatnění některých technických řešení, která nejsou obsažena v platné ČSN EN 50191:2001 (33 1345)
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz