Označení:

TNI 332000-5-54 (332000)

Datum vydání:

01.12.2008

Název:

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování - Komentář k ČSN 33 2000-5-54-ed. 2.

Katalogové číslo:

81716

Čárový kód:

8590963817163

Anotace normy:

komentuje ČSN 33 2000-5-54 ed. 2:2007 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování. Účelem TNI 33 2000-5-54 je doplnit údaje obsažené ve výše uvedené normě, vysvětlit ty nejpodstatnější z nich, zařadit je do kontextu požadavků ostatních technických norem, zejména ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007. Doplněna je řada podkladů užitečných pro posuzování uzemnění a pospojování elektrické instalace, a to jak z hlediska funkčnosti opatření na ochranu před úrazem elektrickým proudem, tak i z hlediska spolehlivosti těchto opatření. Vysvětlena je i řada důležitých pojmů týkajících se uzemňování a pospojování, uvedeny jsou i některé podklady a údaje důležité z projektování elektrické instalace. Vysvětlena jsou zejména ta ustanovení ČSN 33 2000-5-54 ed. 2:2007, u nichž zkušenost ukázala, že určitý komentář vyžadují.


Datum aktualizace 13.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz