Označení:

TNI 332000-6 (332000)

Datum vydání:

01.12.2008

Název:

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize - Komentář k ČSN 33 2000-6.

Katalogové číslo:

81714

Čárový kód:

8590963817149

Anotace normy:

komentuje ČSN 33 2000-6:2007 Elektrické instalace budov - Část 6: Revize. Protože souvisí a navazuje na ČSN 33 1500:1990 Revize elektrických zařízení, komentuje i tuto normu. Účelem TNI 33 2000-6 je doplnit údaje obsažené ve výše uvedených normách, vysvětlit ty nejpodstatnější z nich, zařadit je do kontextu ostatních technických norem a právních předpisů. Doplněny jsou i některé podklady a údaje důležité z hlediska posouzení bezpečného stavu elektrické instalace ať už nové nebo zřizované podle dříve platných norem a předpisů. Vysvětlena jsou ta ustanovení obou výše uvedených norem, u nichž zkušenost ukázala, že určitý komentář vyžadují. Zároveň jsou porovnána i ustanovení ČSN 33 2000-6:2007 s ustanoveními předchozích norem ČSN 33 2000-6-61 ed. 2:2004 a ČSN 33 2000-6-61:1997.


Datum aktualizace 13.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz