Označení:

TNI 332000-7-701 (332000)

Datum vydání:

01.11.2008

Název:

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou - Komentář k ČSN 33 2000-7-701 ed. 2.

Katalogové číslo:

81699

Čárový kód:

8590963816999

Anotace normy:

Tato TNI obsahuje kompaktní požadavky na elektroinstalaci v prostorech s vanou a sprchou (včetně uvedených, modifikovaných a doplněných obrázků 701.1.mod., 701.2.mod., 701.3 mod., 4, 5) platné na území ČR s odkazy na způsoby provedení a dalšími požadavky v ostatních státech CENELEC v souladu s ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 :2007, dále navazující, informativní, doplňující, nebo upřesňující důležitá ustanovení vážící se k ČSN 33 2000-4-482:1997, informativní, doplňující, nebo upřesňující důležitá ustanovení pro osvětlení těchto prostorů, především ustanovení požadovaná hygieniky, návaznost na vyhlášku č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu a návaznost na vyhlášku č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a jejich příslušenství.


Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz