Označení:

TNI 332000-7-702 (332000)

Datum vydání:

01.11.2008

Název:

Elektrické instalace budov - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Oddíl 702: Plavecké bazény a jiné nádrže - Komentář k ČSN 33 2000-7-702 ed. 2.

Katalogové číslo:

81698

Čárový kód:

8590963816982

Anotace normy:

Tato TNI obsahuje kompaktní požadavky na elektroinstalaci instalaci nádrží plaveckých bazénu, nádrží fontán, nádrží brodítek a v zónách je obklopujících, kde je nebezpečí úrazu elektrickým proudem zvýšeno snížením odporu těla a kontaktem s potenciálem země v souladu s ČSN 33 2000-7-702 ed. 2 :2003. TNI obsahuje navazující, informativní doplňující, nebo upřesňující, důležitá ustanovení pro ochranu před iniciací požáru, která je nutno bezpodmínečné respektovat, informativní doplňující nebo upřesňující důležitá ustanovení pro umělé osvětlení těchto prostorů, především ustanovení požadovaná hygieniky, ustanovení pro třídění bazénů z hlediska světelných rozvodů a osvětlení pro soutěžní činnost spolu s hygienickými požadavky, dále návaznost na vyhlášku č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu a návaznost na vyhlášku č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a jejich příslušenství.


Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz