Označení:

TNI 332130 (332130)

Datum vydání:

01.10.2011

Název:

Elektrické instalace nízkého napětí - Elektrické rozvody v objektech s byty určenými pro osoby se zdravotním postižením a elektroinstalace v kuchyních - Komentář k ČSN 33 2130 ed. 2: 2009.

Katalogové číslo:

88363

Čárový kód:

8590963883632

Anotace normy:

přináší uživatelům souborný přehled základních požadavků na vybavení společných prostor bytových domů a bezbariérových bytů elektrickým zařízením, platných v tuzemsku a dále v kuchyních v souladu s celkovou koncepcí souboru ČSN 33 2000, doplněný o další požadavky vyplývající z jiných normativních či legislativních předpisů


Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz