Označení:

TNI 332140 (332140)

Datum vydání:

01.12.2007

Název:

Elektrický rozvod v místnostech pro lékařské účely - Komentář k ČSN 33 2140.

Katalogové číslo:

79012

Čárový kód:

8590963790121

Anotace normy:

Jednotlivé požadavky této technické normalizační informace se vztahují na elektrické instalace ve zdravotnických prostorech tak, aby byla zajištěna bezpečnost pacientů a zdravotnického personálu.Tyto požadavky platí pro nemocnice, kliniky a polikliniky také umístěné v mobilních jednotkách (buňkách), sanatoria, domovy pro seniory, pečovatelské ústavy, ordinace praktických lékařů a stomatologů, a jiná ambulantní zařízení (pracovní lékařství, sportovní lékařství a další). Požadavky této TNI platí také pro elektrická zařízení, která jsou zprostředkovaně nutná pro bezpečný provoz zdravotnických zařízení. .


Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz