Označení:

TNI 332320 (332320)

Datum vydání:

01.12.2004

Název:

Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru - Určování nebezpečných prostorů - Komentář k ČSN EN 60079-10.

Katalogové číslo:

71372

Čárový kód:

8590963713724

Anotace normy:

doplňuje jednotlivé články ČSN EN 60079-10 o informace důležité pro usnadnění jejího použití a obsahuje především: - informace doplňující nebo upřesňující ustanovení normy pro usnadnění jejího použití v praxi; - informace o metodách pro stanovení rychlosti úniku a hodnoty pro odhad a výpočet rychlosti úniku a stanovení rozsahu jednotlivých zón. - informace spojené s obecnou bezpečností ve vztahu k zařazování nebezpečných prostorů jako je použití techniky inertizace pro vyloučení nebezpečí vzniku výbušné atmosféry nebo systémů pro ochranu proti výbuch
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz