Označení:

TNICEN/TR 15481 (051318)

Datum vydání:

01.03.2008

Název:

Svařování betonářské oceli - Vhodnost ke stehovému svařování - Zkušební metody a požadavky na provádění zkoušek.

Katalogové číslo:

80710

Čárový kód:

Anotace normy:

Technická normalizační informace TNI CEN/TR 15481 je překladem původní technické zprávy. Tato technická zpráva uvádí způsob ověřování stehového svařování betonářské oceli. Účelem je zajistit, ať ve svařeném materiálu zůstane dostatečná pevnost a tažnost při použití krátkodobého svařování. Tato technická zpráva se netýká samotného svarového spoje. Zkouška stehového svařování se provádí svařovací metodou 135. Stehové svařování je také možné ověřit pro metody svařování 111, 114, 136, 21 a 23 při teplotách směrem k 0 st. C. V TNI CEN/TR 15481 je uvedena podrobná metodika pro provádění zkoušek s požadavky na zkoušky tahem a ohybem. Je stanoven rozsah zkoušení a požadavky na způsob vyhodnocení výsledků zkoušek


Datum aktualizace 13.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz