Označení:

TNICENISO/TR 20172 (050240)

Datum vydání:

01.04.2010

Název:

Svařování - Zařazení materiálů do skupin - Evropské materiály.

Katalogové číslo:

85749

Čárový kód:

8590963857497

Anotace normy:

Tato technická zpráva obsahuje zařazení evropských materiálů pro svařování do skupin podle zařazení do skupin uvedených v ISO/TR 15608. Může se také použít pro jiné účely jako jsou tepelné zpracování, tváření a nedestruktivní zkoušení. Tato technická zpráva obsahuje zařazení do skupin pro následující normalizované materiály: a) ocel; b) hliník a slitiny hliníku; c) měď a slitiny mědi; d) slitiny. V případě nejasností, například vyskytují-li se změny vlastností jako jsou tloušťka a mez kluzu, platí ISO/TR 15608


Datum aktualizace 13.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz