Označení:

ČSN 050120 (05 0120)

Datum vydání:

28.4.1971

Katalogové číslo:

654

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (359.00 CZK)
Anotace normy:

Norma platí pro výpočet svarových spojů strojních konstrukcí vyrobených z uhlíkových ocelí pevnostní řady 35 až 52 kp/mm2, jsou li provozní teploty v rozmezí -20 až do +150 stupňů C. V normě se neuvažuje vznik náhlých křehkých lomů, změna mechanických hodnot materiálu způsobených teplotou a vliv vlastních pnutí. Norma neplatí pro výpočet svarových spojů těch konstrukcí, pro které platí zvláštní normy např. pro jeřáby, rypadla, tlakové nádoby, potrubí aj. Norma uvádí použité značení, materiály pro svarové spoje, zatížení svarových spojů (rozdělení do dvou skupin), výpočet tupých a koutových svarů, výpočet děrových a žlábkových svarů a výpočet bodových svarů. Příloha uvádí třídy provedení svarů

Počet stran:

40

Mám zájem o normu ČSN 050120 (05 0120) 28.4.1971
Náhled normy: