Označení:

ČSN 050235 (05 0235)

Datum vydání:

12.10.1977

Katalogové číslo:

655

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

Norma určuje mezní odchylky rozměrů, tvaru a polohy ploch svarků, zhotovených tavným svařováním z uhlíkatých nebo nízkolegovaných ocelí a minimální přídavky na obrábění svarků pokud to jiné normy nebo předpisy (např. pro kotle a tlakové nádoby, kolejová vozidla, ocelové konstrukce) neurčují jinak. Příloha uvádí způsob kreslení svarku a výpočet přídavku na obrobení

Počet stran:

16

Mám zájem o normu ČSN 050235 (05 0235) 12.10.1977
Náhled normy: