Označení:

ČSN 050610 (05 0610)

Datum vydání:

1.2.1993

Katalogové číslo:

28594

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (99.00 CZK)
Anotace normy:

V této normě jsou podle § 3 Zákona č. 142/1991 Sb., o československých normách závazná v rozsahu působnosti ČÚBP, SÚBP, SBÚ, MV ČR, MV SR, MZ ČR, MZ SR na základě jejich požadavků ta ustanovení, kapitoly, články a přílohy v tom rozsahu, jak je uveden v tabulce v úvodní části normy. Poznámka: Jde o jednu z nejrozsáhlejších (a málo přehledných) tabulek, zazávazňující prakticky každý článek, na základě požadavku jiného neopomenutelného účastníka řízení. Norma určuje bezpečnostní požadavky pro obsluhu, nastavování, programování, údržbu a opravu zařízení na plamenové sváření kovů a řezání kovů kyslíkem (dále jen plamenové sváření), nezávisle od stupně automatizace. Platí i pro další způsoby zpracování kovů, při nichž používaný plamen vzniká spalováním hořlavého plynu s kyslíkem nebo stlačeným vzduchem (např. pájkování, žíhání, kalení, rovnání apod.) Norma má obdobnou stavbu, jako ČSN 05 0600 a ČSN 05 0601 s tím, že obsahuje velmi málo doplňků pokud jde o nebezpečí při sváření, avšak detailněji se zabývá rozvodem plynů a lahvemi na plyn. (Tato ustanovení /kapitola 4/ tvoří asi polovinu ustanovení normy.) Poznámka: I v tomto případě lze konstatovat, že jde o jednu z nejrozsáhlejších "prováděcích" norem bezpečnostnětechnické a hygienické povahy, komplexně rozvádějící problematiku rizika vznikajícího při plamenovém sváření kovů a řezání kovů, která byla obecně uvedena v ČSN 05 0600. ČSN 05 0610 byla vydána v únoru 1993. Nahradila ČSN 05 0610 z 10.5.1978

Počet stran:

8

Mám zájem o normu ČSN 050610 (05 0610) 1.2.1993
Náhled normy: