Označení:

ČSN 050650 (05 0650)

Datum vydání:

1.2.1993

Katalogové číslo:

28596

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (51.00 CZK)
Anotace normy:

V této normě jsou podle § 3 Zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazná v rozsahu působnosti ČÚBP, SÚBP, SBÚ, MV ČR, MV SR, MZ ČR, MZ SR na základě jejich požadavků ta ustanovení, kapitoly, články a přílohy v tom rozsahu, jak je uveden v tabulce v úvodní části normy. Poznámka: Zezávazňující ustanovení, která se vztahují k většině kapitol, jsou tabelárně zpracována na základě požadavku jednotlivých neomenutelných účastníků řízení. Norma určuje bezpečnostní opatření pro obsluhu, nastavování, programování, údržbu a opravu zařízení na odporové sváření kovů, nezávisle na stupni automatizace. Není-li v této (poměrně velmi stručné normě) stanoveno jinak, musí bezpečnostní opatření pro odporové sváření vyhovovat příslušným ustanovením ČSN 05 0601, popř. ČSN 05 0600. Technická norma má podobné uspořádání, jako ČSN 05 0600 a ČSN 05 0601 s tím, že jen nevýznamně rozšiřuje ustanovení, vztahující se k nebezpečím při odporovém sváření. Poznámka: I v tomto případě lze konstatovat, že jde "prováděcí" normu k ČSN 05 0601, doplňující problematiku prevence rizika vznikajícího při odporovém sváření kovů. ČSN 05 0650 byla vydána v únoru 1993. Nahradila ČSN 05 0650 z 11.6.1975

Počet stran:

4

Mám zájem o normu ČSN 050650 (05 0650) 1.2.1993
Náhled normy: