Označení:

ČSN 050672 (05 0672)

Datum vydání:

1.2.1993

Katalogové číslo:

28545

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (51.00 CZK)
Anotace normy:

V této normě jsou podle § 3 Zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazná v rozsahu působnosti ČÚBP, SÚBP, SBÚ, MV ČR, MV SR, MZ ČR, MZ SR na základě jejich požadavků ta ustanovení, kapitoly, články a přílohy v tom rozsahu, jak je uveden v tabulce v úvodní části normy. Poznámka: Zezávazňující ustanovení, která se vztahují k většině kapitol, jsou tabelárně zpracována na základě požadavku jednotlivých neomenutelných účastníků řízení. Norma určuje bezpečnostní opatření pro obsluhu, nastavování, programování, údržbu a opravu zařízení na elektronové sváření kovů, nezávisle na stupni automatizace. Norma se musí používat společně s ČSN 05 0601. Technická norma má podobné uspořádání, jako ČSN 05 0600 a ČSN 05 0601 s tím, že jen rozšiřuje ustanovení, vztahující se zejména k nebezpečím při elektronovém sváření a k pracovištím elektronového sváření. Zvlášť podrobně rozvádí požadavky na údržbu a opravu svářecích zařízení. Poznámka: I v tomto případě lze konstatovat, že jde "prováděcí" normu k ČSN 05 0601. ČSN 05 0672 byla vydána v únoru 1993

Počet stran:

4

Mám zájem o normu ČSN 050672 (05 0672) 1.2.1993
Náhled normy: