Označení:

ČSN 052010 (05 2010)

Datum vydání:

17.5.1988

Katalogové číslo:

24614

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (289.00 CZK)
Anotace normy:

V normě jsou zapracovány údaje ST SEV 4439-83, které jsou po straně označeny svislou čarou. Norma platí pro výrobu, zkoušení a dodávání univerzálních odporových svářecích strojů na sváření kovů střídavým proudem, a to lisy, bodovky, stykové stroje, závěsné bodovací zařízení a svářecí kleště se zabudovaným transformátorem. Rozsáhlá technická předmětová norma respektuje i bezpečnostní a hygienické požadavky. (čl. 59: "Při konstrukci stroje musí být zohledněny ergonomické, tvarové, barevné a bezpečnostní požadavky".) Řada dalších ustanovení normy má bezpečnostní charakter, čl. 68, 106 a 139 p) se týkají hluku. Nejvyšší přípustná hladina hluku se stanovuje na 80 dB (A) s použitím korekcí na druh činnosti + 5 dB. Měření se provádí podle ČSN 01 1603 a tato hladina se zaznamenává do návodu pro obsluhu, který je součástí každého stroje. ČSN 05 2010 byla schválena 17.5.1988 a nabyla účinnosti od 1.1.1989. Nahradila ČSN 05 2010 z 26.8.1976. "Změnou 1)-1/1992" se s účinností od 1.3.1992 ruší 12 čl. v názvoslovné části (nyní ČSN 05 0003)

Počet stran:

32

Mám zájem o normu ČSN 052010 (05 2010) 17.5.1988
Náhled normy: