Označení:

ČSN 330050-601 (33 0050)

Datum vydání:

1.10.1994

Katalogové číslo:

16445

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (279.00 CZK)
Anotace normy:

Norma obsahuje IEC 50(601):1985 s národními doplňky, které jsou v textu označené písmenem N. Je první z pěti kapitol Mezinárodního elektrotechnického slovníku zabývajícího se výrobou, přenosem a rozvodem elektrické energie v souladu s níže uvedeným plánem: Kap. 601 "Všeobecně", kap. 602 "Výroba", kap. 603 "Plánování a řízení elektrizační soustavy", kap. 604 "Provoz", kap. 605 "Elektrické stanice". Norma obsahuje české a slovenské termíny, definice v češtině, anglické termíny a definice a další cizojazyčné termíny v pořadí: francouzština, němčina, ruština. Česky a anglicky je definováno cca 77 hesel. ČSN 33 0050-601 byla vydána v říjnu 1994. Společně s ČSN 33 0050-605 nahradila ČSN 33 3200 z 29.4.1986

Počet stran:

28

Mám zájem o normu ČSN 330050-601 (33 0050) 1.10.1994
Náhled normy: