Označení:

ČSN 330050-602 (33 0050)

Datum vydání:

1.10.1994

Katalogové číslo:

16446

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (289.00 CZK)
Anotace normy:

Norma obsahuje IEC 50(602):1983 s národními doplňky, které jsou v textu označené písmenem N. Je druhá z pěti kapitol Mezinárodního elektrotechnického slovníku zabývajícího se výrobou, přenosem a rozvodem elektrické energie v souladu s níže uvedeným plánem: Kap. 601 "Všeobecně", kap. 602 "Výroba", kap. 603 "Plánování a řízení elektrizační soustavy", kap. 604 "Provoz", kap. 605 "Elektrické stanice". Norma obsahuje české a slovenské termíny, definice v češtině, anglické termíny a definice a další cizojazyčné termíny v pořadí: francouzština, němčina, ruština. Česky a anglicky je definováno cca 132 hesel. ČSN 33 0050-602 byla vydána v říjnu 1994. Nahradila termíny č.2.4, 2.6, 2.7, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.2, 4.1.3, 4.3.1, 4.7.3, 4.7.4, 6.11, 6.14, 8.28 z ČSN 33 3100 z 15.4.1977, termín č. 1005 z ČSN 34 5101 z 4.3.1971

Počet stran:

36

Mám zájem o normu ČSN 330050-602 (33 0050) 1.10.1994
Náhled normy: