Označení:

ČSN 330050-603 (33 0050)

Datum vydání:

1.10.1994

Katalogové číslo:

16447

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (359.00 CZK)
Anotace normy:

Norma obsahuje IEC 50(603):1986 s národními doplňky,které jsou v textu označeny písmenem N. Je třetí z pěti kapitol Mezinárodního elektrotechnického slovníku zabývajícího se výrobou, přenosem a rozvodem elektrické energie v souladu s níže uvedeným plánem: Kap. 601 "Všeobecně", kap. 602 "Výroba", kap. 603 "Plánování a řízení elektrizační soustavy", kap. 604 "Provoz", kap. 605 "Elektrické stanice". Norma obsahuje české a slovenské termíny, definice v češtině, anglické termíny a definice a další cizojazyčné termíny v pořadí: francouzština, němčina, ruština. Česky a anglicky je definováno cca 153 hesel. ČSN 33 0050-603 byla vydána v říjnu 1994. Společně nahradila některé termíny z ČSN 34 5101 z 4.3.1971 a z ČSN 34 3100 z 9.2.1967 (Změna f - 3/1989). ČSN 33 0050-603/Změna Z1 "Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 603: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie - Plánování a řízení elektrizační soustavy" Tato Změna 1 normy ČSN 33 0050-603:1994 obsahuje identické znění IEC 60050(603):1986/A1:1998. Změna 1 doplňuje termíny z oblasti plánování a řízení elektrizační soustavy uvedené v základní normě o termíny týkající se nestability elektrizační soustavy, dělení a odlehčování sítě

Počet stran:

40

Mám zájem o normu ČSN 330050-603 (33 0050) 1.10.1994
Náhled normy: